top of page

HAWKINS

Tactical, combat, man, en countertracking zijn termen die worden gebruikt in de context van het volgen en opsporen van personen, en elk heeft een specifieke focus en toepassing. Deze benaderingen spelen een cruciale rol in situaties zoals vermissingen, zoek- en reddingsoperaties, en rechtshandhaving. Hier is een korte introductie en uitleg van de verschillen, evenals hun toegevoegde waarde, met betrekking tot bijvoorbeeld vermissingen:

1. Tactical Tracking (Tactisch Traceren):

 • Focus: Tactisch traceren richt zich op het volgen van vijandelijke eenheden of verdachten in een militaire of politiecontext.

 • Doel: Het doel is om de bewegingen van potentiële vijanden in kaart te brengen, vaak tijdens operaties waarin tactische voordelen van cruciaal belang zijn.

 • Toegevoegde waarde bij vermissingen: Bij vermissingen kan tactisch traceren van pas komen als er aanwijzingen zijn dat een persoon zich opzettelijk verstopt of zich wil onttrekken aan opsporing.

2. Combat Tracking (Gevechtstracering):

 • Focus: Combat tracking heeft een militair karakter en richt zich op het volgen van vijandelijke strijdkrachten of guerrillastrijders in gevechtssituaties.

 • Doel: Het doel is om vijandelijke bewegingen te detecteren en in kaart te brengen om strategische voordelen te behalen in een gevechtsomgeving.

 •  Toegevoegde waarde bij vermissingen:Combat tracking is doorgaans niet direct gerelateerd aan vermissingen, tenzij de vermiste persoon zich in een gevechtsgebied bevindt.

3. Man Tracking (Menselijk Traceren):

 •  Focus: Man tracking richt zich op het volgen van individuele personen, ongeacht de context, en wordt vaak gebruikt in zoek- en reddingsoperaties en in civiele omstandigheden.

 • Het doel is om vermiste personen op te sporen en hun locatie vast te stellen.Doel:  

 •  Toegevoegde waarde bij vermissingen: Man tracking is van onschatbare waarde bij vermissingen, omdat het gericht is op het lokaliseren en redden van mensen in nood, ongeacht de omstandigheden.

4. Countertracking (Tegenhouden van Tracering):

 • Focus: Countertracking draait om het vermijden van detectie en opsporing door tegenmaatregelen te nemen tegen trackers.

 • Het doel is om te voorkomen dat iemand wordt gevolgd, vaak in situaties waarin discretie van vitaal belang is.Doel:

 • Toegevoegde waarde bij vermissingen: Countertracking kan nuttig zijn in vermissingsgevallen wanneer er bezorgdheid bestaat dat de vermiste persoon zich actief probeert te verbergen.

In het kader van vermissingen is man tracking de meest direct relevante en waardevolle benadering, omdat het gericht is op het opsporen van vermiste personen en het redden van levens. De andere benaderingen, zoals tactical tracking, combat tracking en countertracking, zijn meer geschikt voor militaire en beveiligingsdoeleinden en hebben doorgaans minder toepassing bij vermissingen, tenzij er specifieke omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen.

hawkins logo (3).png

Interesse in een samenwerking of training

vul hieronder de velden in

Thanks for your message
bottom of page