top of page

Business Coach of Life Coach

Coachen kan zich richten op twee perspectieven maar er kan ook sprake zijn van een overlap.

Business Coaching

Bij business coaching bepaalt de ondernemer zelf het doel. Met dat doel in het achterhoofd stelt de coach vragen, geeft hij advies en voegt hij kennis toe. Business coaching is het continu bijsturen van de ondernemer, maar ook samen met de ondernemer. 

 

Business coaching is gericht op de ontwikkeling van het ondernemerschap. Maar kan ook inspelen op leiderschapsstijlen. Wanneer men gaat starten met een business coach bepaal de ondernemer zelf welk doel hij/zij wil bereiken.  

Ondernemers zochten tijdens de afgelopen trajecten vaak naar:

  • Minder uren willen werken.

  • Aanpassen van leiderschapsstijlen.

  • Meer ruimte willen voor nieuwe ideeën.

  • Meer focus willen op de producten en de juiste klanten.

  • Meer tijd willen om door te brengen met hun gezin, om weer te sporten of om meer te slapen.

  • Meer resultaat (winst) willen bereiken met de energie die ze in het bedrijf stoppen.

  • Sparringspartner buiten het eigen netwerk zoeken

Met de kennis en ervaring binnen DKNOW75 helpen we je écht verder op pragmatische wijze.

matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg
hasan-almasi-nKNm_75lH4g-unsplash Copy.j

Life Coaching

In het geval van LifeCoaching is het doel vaak nog vaag en afhankelijk van de interpretatie.

De coach leidt het gesprek en het individu beslist waar de focus ligt van de verandering. 

bottom of page